Training: Mentale Weerbaarheid

Ben baas over je gedachten en gevoelens wanneer jij dat wilt.

Onzeker zijn we allemaal wel eens maar wat als je merkt dat het je belemmert in je werk? Of als juist irritatie in een gesprek de overhand neemt terwijl dat eigenlijk niet helemaal ‘gepast  en handig’ is.

Grote kans dat spanning een rol speelt en het daardoor lastig is om controle te houden over je eigen gedachten en gevoelens.

In deze training leer je je eigen denkpatronen kennen die een rol spelen in situaties waarin jij spanning ervaart. Aan de hand van zeer praktische technieken leer je deze patronen te doorbreken en om te buigen naar gedachten en gevoelens waar jij de baas over bent.

Dagdeel 1:
Proces van waarnemen,denken en handelen: Hoe werkt het?
Lastige situaties: Wat vind ik lastig en waarom?
Spanning: Hoe werkt spanning bij mij en wat gebeurt er dan?

Dagdeel 2:
Fysieke zelfcontrole: Ademhaling, houding, spier(ont)spanning
Mentale zelfcontrole: Reframing, gedachten sturen
===================tussenpozen van 1-2 weken================

Dagdeel 3:
Terugblik: Hoe is het na enkele weken gegaan?
Verstevigen: De ‘wat als…’ en ‘ja maar…’ gedachten ombuigen
Intervisie: Welke adviezen op maat heb jij voor je collega’s?
===============(optioneel) tussenpozen van 1-2 weken===========

Dagdeel 4:
Evalueren: Wat neem ik mee uit al het geleerde?
Fine-tunen: Activeren van de juiste ‘State of Mind’
Verankeren: Borgen van de juiste ‘State of Mind’

Deze training is voor professionals die tijdens hun werk in bepaalde situaties ‘anders’ willen reageren dan ze nu vaak doen. In welke situaties dat is en wat je dan precies ‘anders’ wilt, kan voor iedereen ‘anders’ zijn en is erg persoonlijk.

Vaak heeft het te maken met weerbaarder/assertiever reageren in gesprekssituaties bv. door voor jezelf op te komen of ‘nee’ te leren zeggen. Maar het kan ook zijn dat je juist merkt dat je boos/geïrriteerd wordt op een bepaald moment en wilt leren om (juist dan) rustiger en effectiever te communiceren. Of heeft het te maken met het ‘loslaten’ van je werk of andersom? Er zijn vele doelen denkbaar in deze training. Deelnemers bepalen deze zelf!

Deze training is (zoals al onze trainingen) actief van opzet en bestaat uit een mix van onderwijsleergesprekken, individuele- en subgroepopdrachten, intervisie en het bespreken van situaties die deelnemers zelf inbrengen. Bij ons geen saaie powerpointpresentaties maar energieke trainers en co-trainers met ervaring en passie voor het vak!

Deze training bestaat totaal uit 4 dagdelen (d.d. 1 en 2 aaneengesloten, d.d 3 en 4 enkele weken later). Op verzoek is het mogelijk om de training in te korten (1 of 2 d.d.) of uit te breiden met extra dag(del)en.

We hanteren een groepsgrootte van maximaal 8 deelnemers per trainingsgroep. Zo kunnen we iedereen voldoende individuele aandacht geven.

Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de training een korte vragenlijst waarin zij hun specifieke leerdoel(en) voor de training beschrijven. De uitwerking hiervan nemen zij mee naar de trainingsdag.

Tijdens de training werken de deelnemers met hun eigen situaties en leerdoelen als ‘trainingsmateriaal’. De persoonlijke transfer van de training is zodoende zeer hoog en op maat.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Samengevat:
Incompany maatwerktraining
Professionals
4 dagdelen
Op locatie van opdrachtgever
Op aanvraag
Download de uitgebreide factsheet