Training: Opvolgen van agressiemeldingen

Op het incident zelf heb je niet altijd invloed, op de opvolging daarna wel!

Als organisatie zorg je natuurlijk voor een goede opvolging na agressie incidenten. Daarmee neem je de gevoelens van medewerkers serieus, laat je richting daders zien dat grensoverschrijdend gedrag niet wordt geaccepteerd en kun je ‘lessons learned’ trekken naar toekomstige situaties.

In deze training leer je welke acties een rol spelen na een incident en hoe je deze professioneel uitvoert. Zoals de opvang & nazorg van medewerkers, eventueel te nemen veiligheidsmaatregelen, het voeren van orde- & herstelgesprekken met daders en de uiteindelijke evaluatie van een incident in je organisatie.

Dagdeel 1:
Opvolging na incidenten: Welke acties spelen een rol en waarom?
Opvang & Nazorg: Wat is mijn rol, functie en doel in dit proces?
Opvang & Nazorg: Verwerkingsstijlen/-strategieën, waar ben ik alert op?
Opvang & Nazorg: Hoe voer je professioneel
opvang- & nazorggesprekken?

Dagdeel 2:
Veiligheidsmaatregelen: Hoe vergroot je de veiligheid in je organisatie?
Ordegesprekken met daders: Welke maatregelen neem je na een incident?
Herstelgesprekken met daders: Welke afspraken maak je voor de toekomt?
Evaluatie: Hoe creëer je ‘lessons learned’ en zorg je voor borging hiervan?

Deze training is voor professionals die in hun organisatie betrokken zijn bij de opvolging van agressie incidenten waaronder de opvang & nazorg van medewerkers en de reactie (namens de organisatie) richting een dader.

Wij gaan er bij deze training vanuit dat deelnemers op de hoogte zijn van het agressieprotocol van de eigen organisatie.

We hanteren een groepsgrootte van max. 10 deelnemers zodat we iedereen voldoende individuele aandacht kunnen geven.

Deze training is (zoals al onze trainingen) actief van opzet en bestaat uit een mix van onderwijsleergesprekken, individuele- en subgroepopdrachten, (fictieve) casusbesprekingen en voorbeeldsituaties door een professionele trainingsacteur. Bij ons geen saaie powerpointpresentaties maar energieke trainers en acteurs met ervaring en passie voor het vak!

Deze training bestaat totaal uit 2 dagdelen. Op verzoek is het mogelijk om de training in te korten (workshop) of uit te breiden met een terugkomdag(deel).

De maximale groepsgrootte bedraagt 10 personen. Zodoende kunnen wij iedereen voldoende individuele aandacht geven.

Voordat we de training starten hebben we graag een gesprek over jullie specifieke wensen en behoeften en horen we graag hoe de opvolging momenteel is geregeld in jullie agressieprotocol. Wie is waarvoor verantwoordelijk en hoe verlopen nu de processen van opvang & nazorg en het aanspreken van daders? Wie gaat de training volgen en wat is het startniveau van hen t.a.v. de thematiek? Waar mag kortom de focus in de training op worden gelegd?

Op basis van al deze informatie ontwikkelen wij een training op maat die vooraf met jullie zal worden besproken. Na goedkeuring gaan we aan de slag!

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Samengevat:
Incompany maatwerktraining
Managers, teamleiders, P&O, HRM
2 dagdelen
Op locatie van opdrachtgever
Op aanvraag
Download de uitgebreide factsheet